DE
FR
NL
Vragen? Bel +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions
Wat zit er in Dryzone?Antwoord op deze vraag →

Dryzone injectiegel bevat een heel hoog gehalte actieve stoffen. Deze bestaan uit speciaal ontwikkelde silanen en siloxanen die in de muur verharsen om een waterafstotende siliconenbarrière te vormen tegen optrekkend vocht. Dryzone bevat echter géén vluchtige organische componenten (VOC), ook solventen genaamd. In tegenstelling tot vele andere injectieproducten is Dryzone niet schadelijk voor mens en milieu.

Welke garanties krijg ik?Antwoord op deze vraag →

De fabrikant geeft de wettelijk verplichte productgarantie. De aannemer die Dryzone heeft verwerkt biedt de uitvoeringsgarantie. Dryzone heeft een BBA technische goedkeuring die een levensduur van de Dryzone-behandeling vooropstelt van minstens 20 jaar.  In realiteit gaan silaan-siloxaanbehandelingen heel lang mee. Dryzone is bovendien uitvoerig getest en goedgekeurd door het W.T.C.B. in België, WTA in Duitsland, OFI in Oostenrijk, ITB in Hongarije en University of Portsmouth in de UK.

Hoeveel Dryzone heb ik nodig?Antwoord op deze vraag →

Onder de sectie “applicatie van Dryzone” vindt U een gedetailleerde verbruikstabel. De tabel vermeldt muurdiktes, boordieptes en muurlengtes.

Moet de voeg of mortellaag die men wil injecteren worden vrijgemaakt?Antwoord op deze vraag →

Niet noodzakelijk. Cementpleisters kunnen behouden blijven. Probeer wel een mortelvoeg te bepalen voor de injectie.
Stucwerk van gips moet wél verwijderd worden om een vochtbrug via het gips te vermijden. Gips kan namelijk niet gehydrofobeerd worden, en zal dus ook na de injectie van Dryzone nat blijven en water opzuigen. Vergeet men dit, dan blijft de muur (of althans het pleisterwerk) nat tot +/- 30 à 40 cm hoog.

Moet ik het stucwerk vervangen?Antwoord op deze vraag →

Met het optrekkend vocht worden oplosbare zouten in de muur getransporteerd. Zoals alle correcte behandelingen tegen optrekkend vocht bestaat de behandeling met Dryzone uit twee delen:

  • het capillair opstijgen van water in de muur stoppen met een chemische vochtwerende laag

  • het verwijderen van vochtige en zoutbelaste pleisters en het aanbrengen van een geschikte muurafwerking met REPLA die de doorgang van restvocht en hygroscopische zouten naar het muuroppervlak moet verhinderen.

Herpleisteren is dus noodzakelijk, zeker bij sterk zoutbelaste muren. Zoniet zal de hygroscopische werking van deze zouten voor blijvende schade zorgen.

Hoe lang moet ik wachten met het herstuccen?Antwoord op deze vraag →

Een muur droogt heel traag. Reken op 1 maand droogtijd per 2 cm muurdikte. Maar door de aanwezigheid van hygroscopische zouten is het waarschijnlijk tot zeker dat de meeste muren met optrekkend vocht nooit compleet zullen uitdrogen.  Toch is het mogelijk om  de muur onmiddellijk na de injectie te stuccen mits toepassing van een geschikt afwerksysteem zoals REPLA. SB Solutions raadt aan om in alle gevallen van optrekkend vocht REPLA te plaatsen tot 50 cm boven de maximum stijghoogte van het vocht. Alleen op die manier bent U 100 % zeker dat er nooit gevolgschade zal ontstaan ten gevolge van de zoutbelasting in de muren. 

Kan ik optrekkend vocht behandelen louter met speciale saneerpleister, zonder te injecteren?Antwoord op deze vraag →

Sommige fabrikanten beweren dat optrekkend vocht kan behandeld worden met énkel en alleen een pleisterlaag. Injecteren zou meer kwaad doen dan goed. 
Deze beweringen zijn totaal onjuist:

  • Injecties zouden 'extreme opstuwing van vocht onder de injectielaag' veroorzaken, en'extreme uitdroging boven de injectielaag'. Welnu, capillaire opzuiging kán geen opstuwing veroorzaken, dit is enkel mogelijk enkel bij drukkend grondwater, dwz onder de grondwaterspiegel. Ook extreme uitdroging is niet mogelijk, gezien de aanwezigheid van hygroscopische zouten in het metselwerk. Bovendien is metselwerk, zoals andere bouwmaterialen, altijd in evenwichtsvochtgehalte met de luchtvochtigheid.

  • Kalk- en cementmortels zijn allebei hydrofiel en transporteren dus water door capillaire werking. Het is niet de uitdroging van mortel die maakt dat de 'mortel verbrokkelt en zijn hechtvermogen verliest' zoals door Hydroment wordt beweerd, maar de afwisseling van hydratatie en kristallisatie van de zouten aanwezig in de mortel. Dit fenomeen is gekend als 'uitkankeren' van metselwerk. Door het aanbrengen van een Repla-systeem wordt deze wisselwerking stilgelegd waardoor de situatie in het metselwerk gestabiliseerd wordt. Het aanbrengen van een heel dampopen pleistersysteem als Hydroment verandert niets aan deze toestand en zorgt enkel voor een tijdelijke 'cosmetische' oplossing.

Werkt Dryzone op oude kalkmortels?Antwoord op deze vraag →

Veel oude gebouwen werden opgetrokken zonder horizontale vochtwerende laag. Het werd door ons labo dus als een essentieel criterium aanzien dat Dryzone zeer efficiënt zou zijn op oude kalkmortels. Veel testwerk werd ook daarop afgestemd. Zie ook de pagina 'testrapporten'.

Hoe lang duurt het eer Dryzone werkt?Antwoord op deze vraag →

Na injectie maakt Dryzone twee fases door. De eerste ‘dampfase’ duurt twee tot drie dagen, de ‘vloeibare’ fase duurt twee tot drie weken. Na deze periode is de hydrofobe of waterafstotende laag gevormd en kan geen water meer capillair in de muur optrekken. Het in de muur reeds aanwezige water moet uiteraard kunnen uitdrogen – dit duurt ongeveer 1 maand per 2 cm muurdikte. (bv een muur van 30 cm dikte heeft +/- 15 maanden droogtijd nodig om in evenwichtsvochtgehalte te komen met de omgevende lucht.)

Wat als er vroeger al een injectie met een ander product is gebeurd?Antwoord op deze vraag

Als de muur nat is werkt de vorige behandeling duidelijk niet. Dryzone verspreidt zich in het muurvocht en zal dus geen last hebben van vroegere ingrepen.

Kan ik Dryzone gebruiken in holle baksteen?Antwoord op deze vraag →

Geen probleem. Injecteer Dryzone in de voeg. In tegenstelling tot vloeistoffen loopt de gel niet weg. Bovendien dampt Dryzone uit in de holle ruimtes van de steen. Let wel: injecteer nooit meer Dryzone dan de inhoud van een boorgat. (breng a.h.w. een ‘worstje’ gel aan in elk boorgat, zelfs wanneer U in de holle steen hebt geboord.) Meer Dryzone aanbrengen is volstrekt nutteloos. Wil U absoluut zeker zijn om geen enkel verlies van product te hebben, gebruik dan bij voorkeur DRYROD.

Kan ik Dryzone toepassen in breuksteenmuren?Antwoord op deze vraag →

Ja. Men injecteert in de mortel en probeert dezelfde hoogte aan te houden. Desnoods kan langs beide zijden van de muur worden geboord en geïnjecteerd.

Is Dryzone duurder dan andere systemen?Antwoord op deze vraag →

Neen, in tegendeel. 1 worstverpakking van 600 ml Dryzone is equivalent aan 10 liter vloeibaar injectieproduct. Bovendien gaat het aanbrengen van Dryzone veel eenvoudiger en veel sneller. Vergelijk hier. Andere gel- of crèmesystemen zijn misschien goedkoper, maar bieden zij dezelfde zekerheid op goed resultaat? Een behandeling overdoen wanneer alles is afgewerkt en geschilderd of behangen is immers héél duur!

Waar kan ik Dryzone aankopen?Antwoord op deze vraag →

Als particulier kan U Dryzone aankopen vie onze webshop www.sbhop.eu. Voor verdelers kan U mailen naar info@dryzone.be. Als vakman of potentieel verdeler contacteert U ons op info@sbsolutions.eu voor de prijslijst en aankoopvoorwaarden.

Mag ik Dryzone gebruiken om een gevel te hydrofoberen?Antwoord op deze vraag →

Neen. Dryzone is niet geschikt voor gevelbehandelingen. Hiervoor gebruikt U best STORMDRY, onze gevelbeschermingscrème met levensduur van 25 jaar. 

Hoe lang kan ik Dryzone bewaren?Antwoord op deze vraag →

Dryzone heeft een shelf-life of houdbaarheid van minstens één jaar. Koel en droog opslaan.

Mag ik Dryzone injecteren bij vriestemperatuur?Antwoord op deze vraag →

Neen. Ook niet wanneer er kans is op vorst. Dryzone wordt best verwerkt tussen 5 en 25° C. Moet u absoluut een behandeling tegen optrekkend vocht uitvoeren bij vriestemperaturen, dan raden wij het gebruik aan van DRYROD.

Volgens de website humida.be bestaat opstijgend vocht niet?Antwoord op deze vraag →

Niet gestoord door enige kennis van zaken wordt hier beweerd dat optrekkend vocht in onze woningen niet voorkomt! ('Opstijgend vocht is duidelijk een mythe, maar geen realiteit'). Volgens de auteur zouden alle vochtproblemen voortvloeien uit constructiefouten, verkeerd geplaatste waterkeringen enz... Gevolgd door de vraag: 'Meer weten? > koop het handboek "Waterdichting-, vocht- en condensatieproblemen". Dus: een commercieel truukje om boekjes te verkopen. Laat u niet vangen aub. Zoals een collega het gevat heeft verwoord: "Ik heb zijn boek hier liggen, veel foto's en weinig of geen uitleg. Als je het hebt uitgelezen weet je eigenlijk niets !" 
Opstijgend vocht bestaat wel degelijk! Zoniet zouden gerenommeerde instituten zoals het WTCB, TNO Delft, Fraunhofer Instituut, WTA en nog vele andere er geen uitgebreide aandacht en dossiers aan besteden. Wij verwijzen hierbij ook naar de Technische Voorlichtingsnota 252 van het W.T.C.B. 'Vocht in gebouwen'.