DE
FR
NL
Vragen? Bel +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions

Nadat DRYZONE is geïnjecteerd spreiden de actieve stoffen zich in de muur, waarna ze verduurzamen tot een waterafstotend hars.

De diffusie van DRYZONE duurt ongeveer drie weken, waardoor de actieve stof zich perfect gelijkmatig  kan verspreiden, tot in de kleinste capillairen die net het meeste optrekkend vocht transporteren.

Dryzone gebruikt het in de muur aanwezige vocht om zich te verspreiden in de muur. Even verduidelijken: wij plaatsen met DRYZONE behandelde snelbouwsteen in een schaal met doornat zand, waaraan dagelijks een hoeveelheid water wordt toegevoegd. Na een tweetal weken neemt ook het zand geen water meer op. Het zand is gehydrofobeerd, en dit door diffusie van DRYZONE vanuit de stenen in het natte zand! Zoals bijgaande foto illustreert worden water en zand niet meer vermengd en blijft het water bovenop het gehydrofobeerde zand staan! Het zand zelf blijft droog! Dit illustreert duidelijk dat bijvoorbeeld oude kalkmortels die geen binding meer vertonen perfect worden behandeld door DRYZONE.

Belangrijk is ook de 'dampfase' van DRYZONE die ervoor zorgt dat ook delen van de muur welke niet met het product in aanraking zijn gekomen waterafstotend worden! Dit is het gevolg van de dampdiffusie van de silanen.

Holtes in de muur worden dus probleemloos mee behandeld, waardoor DRYZONE kan worden gebruikt voor tweeschalige muren met puinopvulling, maar ook voor holle bouwstenen, en zelfs voor cellenbeton en silicaatsteen.

Deze 'dubbele' diffusie is uniek voor DRYZONE!

EEN EENVOUDIGE PROEFOPSTELLING LAAT TOE DE DOELTREFFENDE DIFFUSIE VAN DRYZONE TE DEMONSTREREN:

Midden op een met water verzadigde baksteenstrip wordt 2 ml gel aangebracht. De spreiding van de actieve stof wordt nagegaan over een verloop van 6 weken. Met een druppelteller wordt een reeks waterdruppels op de strip aangebracht, 1 week, 2 weken, 4 weken en 6weken na de behandeling. Hierdoor kunnen we het hydrofoberend effect controleren. Hieronder een vergelijking tussen de spreidingskarakteristieken van DRYZONE en die van een 'injectiecrème' van een andere fabrikant.

Spreiding van DRYZONE:

1 week

2 weken

4 weken

6 weken

Spreiding van de injectiecrème:

1 week

2 weken

4 weken

6 weken

Oordeel zelf...

De kwaliteit van injectiegel wordt bepaald door SPREIDING en DOELTREFFENDHEID! En Dryzone kan op dat vlak een uitstekend palmares voorleggen! Jarenlange ervaring met gel-technologie en meer dan 5 miljoen verkochte cartouches maken van Dryzone de onbetwiste marktleider met de meeste referenties!

waarom dryzone gebruiken?
Succesformules worden graag gekopieerd, en dus verschenen een rist gels en crèmes op de markt. Maar...waarom is DRYZONE efficiënter?
ervaring en know-how

DRYZONE kwam in 2000 op de markt en betekende een revolutie in de behandeling van optrekkend vocht. SB solutions heeft 15 jaar positieve ervaring met DRYZONE.

Maar... vochtproblemen zijn vaak complex en bouwconstructie en -fysica behoren niet direct tot eenieders parate kennis!
De architect-zaakvoerder van SB Solutions biedt U met zijn 35 jarige bouwervaring de nodige technische know-how om vochtproblemen te analyseren en op te lossen. Op aanvraag kan in situ een grondige vochtdiagnose uitgevoerd worden om de juiste oorzaken van de vochtproblemen vast te stellen en daaruit volgend de noodzakelijke ingrepen en interventietechnieken te bepalen. 

internationaal getest

DRYZONE werd uitvoerig getest door verschillende officieel erkende organen zoals WTCB, BBA, WTA, University of Portsmouth, ITB, OFI enz. Een overzicht vindt U hier.

ACTIEVE STOFFEN IN DRYZONE

Onafhankelijke tests hebben bewezen dat bij injectiegels niet enkel het gehalte aan actieve stoffen van groot belang is voor een goede spreiding, en bijgevolg een goede werking van het product, maar vooral de samenstelling en verhouding van actieve stoffen.
Het is van belang de juiste verhouding silanen-siloxanen te hebben, want deze zorgt voor een optimale werking op een heel breed spectrum aan materialen. 
LET OP: een té hoge concentratie aan silanen leidt dan weer tot een instabiel product: het schift, waardoor de efficiëntie wordt teniet gedaan. 

PERFECTE DIFFUSIE OF SPREIDING

De goede diffusie of spreiding van de actieve stoffen is essentieel voor de doeltreffendheid van de behandeling. Bij DRYZONE gebeurt dit o.a. via het aanwezige muurvocht. Na een twintigtal dagen is het product gepolymeriseerd en is de waterafstotende laag gevormd. Op die manier wordt de actieve stof perfect en heel gelijkmatig over de gehele muurdoorsnede verdeeld, tot in de kleinste capillairen. En dit zelfs bij met water verzadigd metselwerk!
Uniek en uiterst efficiënt is ook de ‘dampfase’ van DRYZONE waardoor bouwdelen die niet met het product in aanraking komen ook worden gehydrofobeerd. Dit maakt bijvoorbeeld de efficiënte behandeling van geperforeerde baksteen mogelijk, zonder overmatig verbruik of verspilling van product.

belangrijk !

Hoe doeltreffend DRYZONE ook is, een injectie doet niets meer dan nieuw optrekkend vocht stoppen. Boven de injectielaag blijven de zouten en het restvocht een groot risico vormen voor schade. 
De afwerking van de muur met een REPLA ontkoppelingsmembraan na de injectie is minstens even belangrijk als het injecteren zelf!

TECHNISCHE ONDERSTEUNING.

Het is essentieel dat ieder die bezig is met het verhelpen van pathologische vochtproblemen weet hoe de oorzaken te identificeren, en welke de meest voor de hand liggende oplossingen zijn.

De politiek van SB solutions bestaat erin te verzekeren dat klanten en voorschrijvers volledige toegang hebben tot deze informatie door technische ondersteuning en duidelijke productinformatie. 

Wij staan steeds ter beschikking voor technische support en advies. 
Onze bedrijfsfilosofie bestaat in het aanbieden van totaaloplossingen voor de vochtproblematiek, veeleer dan een klassieke opsomming van verschillende producten.
SB solutions producten dienen te beantwoorden aan welbepaalde criteria op vlak van efficiëntie, gebruiksvriendelijkheid, milieuvriendelijkheid, technische innovatie enz.  

Alle info over onze producten en diensten op onze website www.sbsolutions.eu