DE
FR
NL
Vragen? Bel +32 53 41 70 13 
Verdeeld door SB Solutions
Dryzone is mensvriendelijk
  • Dryzone is vrij van solventen. Solventdampen zijn gevaarlijk voor de mens, met risico op OPS of schildersziekte
  • Dryzone is niet bijtend en niet ontvlambaar, in tegenstelling tot sommige vloeistoffen voor zwaartekracht-diffusie (via kokers bevestigd tegen de muur), die voor het grootste deel uit heel ontvlambaar methanol bestaan.
  • Dryzone is watergedragen, en dus is het materieel met water te reinigen.
  • Dryzone is geurloos, verspreidt geen toxische dampen, en kan dus zonder risico toegepast worden in bewoonde ruimtes.
Dryzone is milieuvriendelijk
  • Dryzone is vrij van solventen (VOS).
    De combinatie van stikstofoxyden en VOS (Vluchtige Organische Stoffen) en zonlicht draagt bij tot de vorming van de troposferische ozon, een giftige vervuilende stof voor de fauna en de flora, maar ook een broeikasgas. Bezint eer ge begint! Veel injectievloeistoffen bevatten +/-95% white-spirit of andere koolwaterstofsolventen. Voor de injectie van een gemiddelde rijwoning van 45 m² grondoppervlak betekent dit een milieuvervuiling met meer dan 200 liter solventen die op zich niets bijbrengen aan de behandeling! Bovendien loopt vloeistof weg in de bodem via barsten en scheurtjes, of holtes in het metselwerk. Met Dryzone is er geen productverlies!
  • Dryzone beperkt de uitstoot van CO2 door transport. Eén cartouche Dryzone van 600 ml is equivalent aan 10 liter vloeibaar injectieproduct. Er moet dus 16 keer minder gewicht en volume getransporteerd worden.